Hanbo Jitsu

Het Ryu Hanbo Jitsu No Kata is een door de auteur van het boek Hanbo Jitsu samengesteld kata. Gekozen is voor technieken, die een afspiegeling vormen van de diverse Hanbo Jitsu-handelingen, die in het boek Hanbo Jitsu worden beschreven en afgebeeld.
Het kata wordt door twee personen in kumite-vorm uitgevoerd.

Schoolkata Sportinstituut Fr. Van der Werff te Hoorn