Wim Stroet


Docent bij Sportinst. F.v.d.Werff sinds 1996
Jitsu-leraar (A&B) - JBN
5e dan Nihon Ju Jitsu/Tai Jitsu - IMAF
1e dan Judo - IMAF
1e dan Nunchaku Jitsu - Ryu dan
Zwarte kersenbloesem