Ryu Kaibo Jitsu No Kata

Het Ryu Kaibo Jitsu No Kata is een aanvulling op de eerder gepubliceerde katas Ryu Jitsu No Kata en Ryu Hanbo Jitsu No Kata. Deze katas vormen een onderdeel van de Tai Jitsu-stijl, die in het Sportinstituut Frits van der Werff in  Hoorn wordt gedoceerd.
De bedoeling van dit kata is, om de Jitsuka kennis te laten nemen van de mogelijkheden, die de Kaibo, bij het zich te weer stellen tegen gewapende en ongewapende aanvallen, biedt.
Gekozen is voor technieken, die de effectiviteit van de verdediging met een Kaibo aantonen, en die verwantschap vertonen met die van het Hanbo Jitsu. Veel technieken, die met de Hanbo worden toegepast, zijn ook met de Kaibo  uitvoerbaar.

Als inleiding van dit kata worden een aantal technieken weergegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van de waaier (Tessen). De Tessen was niet alleen een gebruiksvoorwerp, maar kon ook op diverse manieren als verdedigingswapen, door zowel vrouwen als mannen, worden gebruikt.
De waaier werd zowel dichtgevouwen, maar ook, voor speciale snijtechnieken, opengevouwen toegepast. De waaier was gemaakt van been/ivoor of van ijzer (oorlogswaaier).
Nadat de waaier in onbruik was geraakt, werden de technieken, voor zover zinvol, met de Kaibo uitgevoerd.

Het kata wordt uitgevoerd door Astrid Keizer (Tori) – 2e dan NJJ/Tai Jitsu en Johan Bot (Uke) – 3e dan NJJ/Tai Jitsu.

Cor Brouwer
5e dan NJJ/Tai Jitsu Hoorn, 1 augustus 2012