Ryu Jitsu No Kata

De aanzet tot het samenstellen van het Ryu Jitsu No Kata (schoolkata) is de voorwaarde die in de exameneisen voor 1e , 2e , 3e en 4e dan Nihon Ju Jitsu, is opgenomen. Van de kandidaat wordt verlangd, dat hij of zij een eigen kata samenstelt.

Dit is op zich geen probleem, echter, een dergelijk persoonlijk kata verdwijnt of wordt vergeten.

 

Om die reden vatte ik het plan op, om voor kandidaten voor 1e , 2e, 3e en 4e dan een eensluidend kata te “componeren” dat als vast onderdeel in elk werkstuk terugkomt.

Toen ik het Ryu Jitsu No Kata samenstelde, lag het in mijn bedoeling om in dit kata technieken op te nemen die een afspiegeling zouden vormen van het Jitsu-systeem dat in het Sportinstituut Fr. van der Werff in Hoorn wordt gedoceerd, t.w. Tai Jitsu.

De kenmerken van het Tai Jitsu zijn korte, directe en daardoor zeer effectieve technieken. In het Tai Jitsu zijn elementen bespeurbaar van het Aiki Jitsu, Karate en aanverwante vechtkunsten.

 

Het Ryu Jitsu No Kata bestaat uit 4 series, t.w.: Pakkingen en omvattingen; Stoten en trappen; Hoofdaanvallen en verwurgingen en Wapens. De opgevoerde technieken vertonen de specifieke Tai Jitsu-technieken.

 

In de Tai Jitsu-stijl,die in het Sportinstituut wordt onderwezen, is een belangrijke plaats ingeruimd voor het Hanbo Jitsu, een vechtkunst die gelieerd kan worden aan het Ninjitsu.

Het Ryu Hanbo Jitsu No Kata is in principe om dezelfde redenen als voornoemd door mij samengesteld.

Het kata bevat een impressie van de technieken die in het Tai Jitsu-systeem worden onderwezen.

Cor Brouwer

5e dan Nihon Ju Jitsu/Tai Jitsu

 

Ceremonie

Serie 1 -  Pakkingen en omvattingen

Serie 2 -  Stoten en trappen

Serie 3 -  Hoofdaanvallen en wurgingen

Serie 4 -  Wapens