Serie 2: Pakkingen

2.1 Aanval: Polspakking parallel
Verdediging: Kaibo van onderaf over de pols draaien en naar onderen stoten.
Volgen met slag naar het gezicht.