Konishiwa Montai, Mudansha en Ydansha

Nog een paar weken en de vakantie-stress slaat toe. Hoewel iedereen vaak ver van te voren de reis en het verblijf in Nederland of ergens ver weg in het buitenland heeft gepland, slaat de stress toch toe. Vooral het inpakken van de koffer en de auto brengt menigeen op de rand van instorten. Zit eindelijk alles in de koffer, gaat hij niet dicht of is hij bij nadere weging, als er wordt gevlogen, veel te zwaar en moet er weer wat uit. De bagage in de auto mooi verdeeld en met moeite de achterklep dicht, blijkt dat de tent er ook nog in moet. Maar gelukkig hebben we 3 tot 4 weken om weer bij te komen. Het probleem is echter, dat het inpakken nog een keer moet gebeuren. Waar moeten de breekbare souveniers nu weer? Sh..!!!

Maar niets is zo goed als even los te komen van de dagelijkse sleur. Werk, sport, luidruchige buren etc. Blessures en PHPD (Pijntje hier, pijnte daar) moeten even de tijd krijgen om te genezen en de geest moet weer opgeruimd worden. Ook de oude sensei heeft met deze zaken te maken, meer dan hem lief is. Wordt het hem te veel dan citeert hij stil voor zich zelf: Het reinigen van de Dojo/Is als het reinigen van de Geest/Het eerste gaat alleen sneller.

Geniet van de reis (is ook al vakantie), de andere omgeving, cultuur, natuur en kom uitgerust terug en pak de draad weer op.

Examen Kyugraden Zelfverdediging/Ju Jitsu - Jeugd en Tai Jitsu - Senioren

Zoals in het voorafgaande bulletin reeds werd vermeld, zijn de bovenstaande examens in februari afgenomen. Zowel de kandidaten van de Zelfverdediging en Jeugd Ju Jitsu, als de Senioren Tai Jitsu hebben met goed gevolg de examens afgelegd. Wel wil ik het volgende nog kwijt t.a.v. de inhoud van de examens. Voor elke kyugraad zijn in het instructieboek de respectievelijke eisen opgenomen. Vastgesteld is, dat niet aan de specifiek genoemde eisen van de kyugraden wordt voldaan. De kandidaten grijpen terug naar de voorgaande kyugraadtechnieken. Het is echter de bedoeling dat de voortgang in de onwikkeling van een kandidaat wordt afgemeten aan de eisen van de desbetreffende kyugraad waarin met examen doet. Graag hiermee bij de voorbereiding voor de examens rekening houden.  

Danstages t..v. danexamenkandidaten

De geplande danstages, voorafgaand aan het halfjaarlijkse examen, zijn door onze kandidaten regelmatig bezocht. Helaas lieten kandidaten van andere Sportscholen verstek gaan.  Het volgen van de danstages is min of meer verplicht. Bovendien levert het volgen van de stages punten op, die vereist zijn om toegang tot de examens te "verdienen". Zie voor uitleg van dit puntensysteem de publicatie op de website van IMAF-Nederland. 

Nihon Ju Jitsu/Tai Jitsu

De training van Marcel Severins en Emiel Agema verloopt naar wens. Beiden hebben in concept de werkstukken klaar en trainen doorgaans tweemaal in de week voor hun begeerde 3e dan NJJ/Tai Jitsu. Het examen zal in november aanstaande worden gehouden. Hieraan kunnen zij, mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, deelnemen. 

Hanbo-/Kaibo-Jitsu

Ook de training van Roel Klinkhamer, Paul Groes, Raimond Laan en Paul Huysman voor 1e dan Hanbo-/Kaibo Jitsu gaat gestaag door. Het moet zeker mogelijk zijn om aan het in november aanstaande geplande examen deel te nemen.

Tai Chi-kennismakingsles

Onder leiding van Piet Decker, Tai Ch-sensei hebben een aantal Jitsuka aan een kennismakingsles Tai Chi deelgenomen. Een heel andere benadering van het gebruik van lichaam (vooral ademhaling) en bewegingen. Heel interessant en inspannend ondanks dat er "ontspannen" gewerkt werd. Uit een kata werden een aantal specifieke bewegingen geoefend. Ook het aanvoelen van belansverstoring, bevrijding en imaginaire verdedigingsbewegingen waren voor allen een onbekend fenomeen. Een leuke les van Piet Deckers, die, jaren geleden ook het Ju Jitsu/Tai Jitsu bij ons in het Sportinstituut heeft beoefend.

Goed Nieuws/Minder Goed Nieuws en Blij Nieuws

Stephan Schrander heeft zich  weer in het krijgsgewoel op de tatami storten. Hij doet het nog wel rustig aan, maar wij zijn blij dat hij er weer is. Toch missen we nog altijd Rachid Tobi, Wouter Hoorn, Tim Goudswaard, Rob v/d Lee. Hopelijk dat zij ook weer spoedig de Way of Budo weten te vinden. Afwezig vanwege een te verwachten blijde gebeurtenis is Wendy. Hierdoor heeft zij haar training voorlopig moeten stopzetten. Sterkte!! 

IMAF-Nederland Magazin

Het IMAF-Nederland Magazin is na de laatste Algemene Ledenvergadering een nieuw leven ingeblazen. Donny Toebes (secretaris IMAF-Nederland) en ondergetekende hebben de taak op zich genomen, om het Magazin ca. 3 maal per jaar te publiceren. E.e.a. afhankelijk van de bewchikbare copy. Het Magazin staat op de website van IMAF-Nederland. Ingezonden stukken, evenementen,. kortom alles wat betrekking heeft op het gebied van Martial Arts (Aikido, Karate, Judo, Ju Jitsu etc.) zal in het Magazin worden opgenomen. Graag houden wij ons aanbevolen voor jullie copy!!

Lidmaatschap IMAF-Nederland

Herhaalde dringende oproep. Word lid! Het voordeel van het lidmaatschap is, dat men in voorkomende gevallen, waarbij de eigen verzekering niet- of gedeeltelijk de schade vergoedt, die is ontstaan bij een ongeval dat tijdens een onder auspiciën van de IMAF gehouden evenement, een beroep op de door de IMAF afgesloten verzekering voor die gevallen kan doen. Zoals elke bond kan ook IMAF-Nederland niet zondere leden. Activiteiten t.b.v. de Budo-beoefenaren kosten geld. Hierbij is te denken aan Budodagen, stages, het deelnemen aan examens etc. Het zou zeer wenselijk zijn indien men vanaf 4e kyu (oranje) zich als lid bij IMAF-Nederland aanmeldt. Een Bond kan zonder leden niet bestaan. Een aanmeldformulier staat op de IMAF-site. Doen!!!!

Mede namens de docenten, Astrid Keizer en Wim Stroet, wens ik jullie een goede vakantie toe.  

                                               

Sayonara 

Sensei Cor-san