Kodokan Goshin-Jitsu-No-Kata

Het Kodokan Goshin-Jitsu-No-Kata (vormen van zelfverdedigingskunst) is door de Kodokan in 1956 uitgebracht.
De Kodokan heeft het Goshin-Jitsu ontwikkeld als een zelfverdedigingsmethode, doch als Kata wordt het niet aangeduid. Het Goshin-Jitsu is veel minder formeel als bijvoorbeeld het Kime-No-Kata, daar zijn de technieken veel meer uitgekristalliseerd.
Doordat het Goshin-Jitsu-No-Kata niet officieel als Kata door de Kodokan erkend is, heeft dit kennelijk aanleiding gegeven tot veel eigen interpretaties van de technieken en de wisselposities van Tori en Uke. Na bestudering van het Goshin-Jitsu in de "Illustrated Kodokan" en de verschillende variaties hierop, is een eensluidende uitvoeringsvorm vastgesteld.

Kodokan Goshin-Jitsu-No-Kata PDF