Ceremonie

 

Opening:

Beide Jitsukas  komen op de tatami en groeten voor de tatami. Uke is voor de Joseki aan de rechterzijde gepositioneerd en draagt de wapens bij zich. Op een afstand van ongeveer 4 meter van elkaar richten zij zich tot de Joseki en groeten hen. Daarna draaien Uke en Tori naar elkaar toe en groeten elkaar. 

 

Uke draait zich om en doet twee stappen naar voren om vervolgens de wapens op de grond neer te leggen. Hij knielt (links – rechts) en legt dan de wapens in volgorde van gebruik neer. Waarbij het mes met de heftzijde naar de Joseki wijst en het scherpe gedeelde van het lemmet van Uke af  wijst. Uke staat  op (rechts – links) en neemt de uitgangspositie in, ca. 2.5 m., tegenover elkaar.


Sluiten:

Uke draait zich om en knielt (links-rechts) om de wapens op te rapen. Hij houdt de wapens in zijn rechterhand tegen zijn rechterheup aangedrukt en staat weer op (rechts-links), draait weer terug en maakt een stap voorwaarts naar de uitgangspositie.
Van hier uit maken beiden een pas achterwaarts zodat de afstand van 4 meter weer wordt bereikt. Beiden groeten elkaar en richten zich dan tot de Joseki en groeten hen. Tori en Uke gaan naar de rand van de tatami en groeten af voor de tatami.

 

Serie 1 -  Pakkingen en omvattingen