Serie 2 - Stoten en trappen


2.2. Aanval: Uke valt aan met een rechtse gehoekte stoot [Mawashi Tsuki] naar het gelaat van Tori.
 

Verdediging: Tori ziet de aanval aankomen en maakt een wering [Shuto Uke] met links. Met rechts plaatst hij gelijktijdig een slag op de halsslagader met onderarm. Tori drukt de rechterarm van Uke naar beneden zodat Uke uit balans komt te staan. Meteen volgt Tori met een binnenwaartse beenveeg [O Uchi Gari] rechts op het linkerbeen van Uke. Uke valt achterwaarts en Tori neemt een parate houding aan. Nadat Tori zijn parate houding heeft opgegeven kan Uke overeind komen.