Serie 1: Ontwapenen

1.5 Aanval: Slag van opzij
Verdediging: Slag tijdig weren met Soto Uke en gelijktijdig indraaien en stoot of Shuto naar het gezicht van Uke.
Slagarm doorvoeren tot Shiho Nage en Uke werpen.
Vervolgens ontwapenen.